VvE – Reglement

Hier treft u informatie aan over het:

  • Splitsingsakte
  • Splitsingsreglement
  • Huishoudelijk reglement

Om de verhoudingen tussen de diverse splitsingen (hoofd en onder) aan te geven is er een organogram.

organogram

Splitsingsakte

Ook wel Akte van Splitsing genoemd. De Splitsingsakte is een notariële akte die opgemaakt is om het pand te kunnen splitsten in appartementsrechten. In de akte staat beschreven welke appartementsrechten er zijn en hoe groot het aandeel van elke van de appartementsrechten is in de kosten van de VvE. Daarnaast kan de akte bepalen dat er verschillende verdeelsleutels zijn. Het reglement van de VvE (Splitsingsreglement) is een onderdeel van de splitsingsakte.

Splitsingsakte

Splitsingstekening

De splitsingsakte is een notariële akte die opgemaakt is om het pand te kunnen splitsen in appartementsrechten. In de akte staat beschreven welke appartementsrechten er zijn en hoe groot het aandeel van elk van de appartementsrechten is in de kosten van de VvE. Daarnaast kan de akte bepalen dat er verschillende verdeelsleutels zijn. Het reglement van de VvE (splitsingsreglement) is een onderdeel van de splitsingsakte en bepaald de rechten en plichten van de VvE en de verschillende appartementseigenaren. - See more at: https://www.nederlandvve.nl/vve-informatie/vve-begrippenlijst-s/#sthash.JscZ0T9K.dpuf
De splitsingsakte is een notariële akte die opgemaakt is om het pand te kunnen splitsen in appartementsrechten. In de akte staat beschreven welke appartementsrechten er zijn en hoe groot het aandeel van elk van de appartementsrechten is in de kosten van de VvE. Daarnaast kan de akte bepalen dat er verschillende verdeelsleutels zijn. Het reglement van de VvE (splitsingsreglement) is een onderdeel van de splitsingsakte en bepaald de rechten en plichten van de VvE en de verschillende appartementseigenaren. - See more at: https://www.nederlandvve.nl/vve-informatie/vve-begrippenlijst-s/#sthash.JscZ0T9K.dpuf
De splitsingsakte is een notariële akte die opgemaakt is om het pand te kunnen splitsen in appartementsrechten. In de akte staat beschreven welke appartementsrechten er zijn en hoe groot het aandeel van elk van de appartementsrechten is in de kosten van de VvE. Daarnaast kan de akte bepalen dat er verschillende verdeelsleutels zijn. Het reglement van de VvE (splitsingsreglement) is een onderdeel van de splitsingsakte en bepaald de rechten en plichten van de VvE en de verschillende appartementseigenaren. - See more at: https://www.nederlandvve.nl/vve-informatie/vve-begrippenlijst-s/#sthash.JscZ0T9K.dpuf

Splitsingsreglement

Hier treft u het volledige splitsingsreglementen voor de verschillende splitsingen aan. Dit alles om meer inzicht te krijgen van de rechten en plichten binnen deze VvE.

Wat is het splitsingsreglement?

undefined

Het splitsingsreglement is het totaal aan rechten en plichten van de appartementsrechteigenaren en voor het functioneren van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Om het opstellen van zo'n reglement te vergemakkelijken heeft het KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) "Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten" opgesteld. Voor onze VvE is gebruik gemaakt van het modelreglement 1992.

In de splitsingsakte die u bij het passeren van uw appartement heeft gekregen wordt verwezen naar dit reglement. Op sommige punten zijn aanvullingen en/of wijzigingen aangebracht ten opzichte van het reglement, al naar gelang de bijzonderheden van het pand dat noodzakelijk maken. Om het makkelijker leesbaar te maken hebben wij het modelreglement en de aanpassingen gecombineerd tot onderstaande documenten.

De bepalingen van het splitsingsreglement blijven altijd van kracht, ook voor latere eigenaren.

Waarom zijn er 4 reglementen?

Het complex omvat woningen, parkeerplaatsen, bedrijfsruimten en hoofd, zie organogram. Ieder type is vertegenwoordigd in een eigen VvE. Iedere eigenaar is lid van de VvE Woningen, eigenaren met een parkeerplaats zijn ook lid van de VvE Parkeergarage en de eigenaren van de bedrijfsruimten zijn lid van de VvE Bedrijfsruimten. Deze drie verenigingen zijn ieder weer lid van de VvE Hoofdsplitsing. Wanneer de hoofdsplitsing bijeenkomt wordt van iedere VvE de voorzitter afgevaardigd.

De reglementen

VvE Bergsingel Splitsingsreglementen 1992 Hoofdsplitsing 

VvE Bergsingel Splitsingsreglementen 1992 ondersplitsing Woningen

VvE Bergsingel Splitsingsreglementen 1992 ondersplitsing Parkeergarage

VvE Bergsingel Splitsingsreglementen 1992 ondersplitsing Bedrijfsruimten

Huishoudelijk reglement

undefined

Het Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de regels die in de wet of de splitsingsakte staan voor de Vereniging van Eigenaars (VvE). Het Huishoudelijk Reglement (en alle regels daarin) wordt door de ALV vastgesteld en kan ook door de vergadering gewijzigd worden. Daarvoor is een 2/3 van het totaal aantal stemmen op de ALV vertegenwoordigd zijn.

VvE Bergsingel Huishoudelijk Reglement

  • Voor het eerst vastgesteld door de gecombineerde ALV (Woningen en Parkeergarage) op 7 november 2007 en ALV Hoofd op 22 mei 2012.
  • 1e wijziging vastgesteld door de gecombineerde ALV (Hoofd, Woningen en Parkeergarage) op 7 juli 2009.
  • 2e wijziging vastgesteld door de gecombineerde ALV (Hoofd, Woningen en Parkeergarage) op 22 mei 2012.
  • 3e wijziging vastgesteld door ALV Woningen op 24 juni 2014, ALV Parkeergarage op 16 juli 2014 en ALV Hoofd op 16 juli 2014.
  • 4e wijziging vastgesteld door de gecombineerde ALV (Hoofd, Woningen en Parkeergarage) op 21 juni 2016.
  • 5e wijziging vastgesteld door de vergadering van eigenaars Parkeergarage op 17 juni 2020, vergadering van eigenaars Woningen en Hoofd op 29 juli 2020.
  • 6e wijziging vastgesteld door de vergadering van eigenaars Parkeergarage op 18 mei 2022, vergadering van eigenaars Woningen en Hoofd op 29 juni 2022.