VvE – Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u informatie over het functioneren van de Vereniging van Eigenaars en het bestuur, de dagelijkse gang van zaken in het complex Bergsingel/Berkelselaan/Voorburgstraat/Gordelweg en een vrije weergave van de belangrijkste punten uit het huishoudelijk reglement.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bij geschillen of onduidelijkheden geldt de tekst van de Akte van Splitsing, het Reglement en/of het Huishoudelijk Reglement.

 1. Bestuur van de Vereniging van Eigenaars
 2. Bereikbaarheid bestuur, meldingen en storingen
 3. Onderhoud en reparaties
 4. Verhuren woning en tijdelijk afwezig
 5. Verzekeringen
 6. Ongewenst bezoek
 7. Geluidsoverlast / burenoverlast
 8. Gebruik parkeergarage / verhuur c.q. verkoop parkeerplaats
 9. Ophalen huisvuil
 10. Honden en katten
 11. WTW en Cv-ketel
 12. Vloerbedekking
 13. Galerijen
 14. Zonnewering
 15. Mutatiekosten
 16. Naamplaatje
 17. Airco
 18. Cameratoezicht
 19. Gebruik binnentuin
 20. Handleiding / Manual speedgate