5. Verzekeringen

undefined

Over het verdelen van verzekeringen in een appartementengebouw bestaat nog wel eens onduidelijkheid. Het algemene uitgangspunt is dat de Vereniging van Eigenaars de opstal verzekert en de bewoners zelf de inboedel. De opstal is het gebouw zelf en alles wat daar onverbrekelijk aan verbonden is. Dit wordt ook de ‘onroerende zaak’ genoemd. De inboedel heeft betrekking op alles betreffende meubilering en inrichting in de woning, de zogenoemde ‘roerende zaken’.

Standaard en extra’s.

Het is wel belangrijk u te realiseren dat de opstalverzekering die door de Vereniging van Eigenaars is afgesloten alleen betrekking heeft op de standaarduitvoering van de woningen. Voor de opstalverzekering betaalt elke eigenaar een evenredig deel via de VvE bijdrage. Echter, alle verbouwingen en veranderingen die door de eigenaren zelf worden aangebracht, zijn niet meeverzekerd in de opstalverzekering. Extra voorzieningen die u (of een voorgaande bewoner) in de woning heeft aangebracht, moeten door uzelf worden verzekerd. Het gaat hier om voorzieningen die onderdeel gaan uitmaken van de onroerende zaak. Dit zijn zaken als een vaste kastenwand, zonneschermen, inbouwkeukens, verbouwingen van badkamers e.d. Een voorbeeld: Als er in een keuken brand uitbreekt, zal de opstalverzekering van de VvE alleen de schade vergoeden voor een standaardkeukenblok. De schade aan uw dure inbouwkeuken met apparatuur is niet bij de VvE verzekerd. Ook zal uw inboedelverzekering zonder verdere aanvullingen deze schade niet vergoeden, omdat een gewone inboedelverzekering alleen zaken als meubilair en ‘losse’ inrichtingselementen en bezittingen vergoedt.

Aanvullend verzekeren

Alle extra’s die in of aan uw woning zijn aangebracht, moet u dus zelf aanvullend verzekeren. Neemt u hiervoor contact op met uw verzekeringsmaatschappij of uw tussenpersoon. Vaak is het mogelijk de extra onroerende zaken via uw inboedelverzekering te verzekeren onder de benaming ‘huurdersbelang’ of ‘eigenaarsbelang. Maar misschien is het ook nodig of mogelijk een aparte opstalverzekering alleen voor de extra voorzieningen af te sluiten. Wij adviseren u met nadruk door uw verzekeringsmaatschappij schriftelijk te laten bevestigen dat het gaat om de verzekering van onroerende voorzieningen in een woning die u als appartementseigenaar bewoont.

Wat te doen bij schade?

Als u schade hebt in de woning en u bent van mening dat deze schade valt onder de opstalverzekering, dan kunt u contact opnemen met de VvE via via de contact pagina. De beheerder neemt dan contact met u op.

Schadegids voor VvE van Centraal Beheer

Bij Centraal Beheer krijgen we regelmatig vragen over wat er vergoed wordt bij schade aan een gebouw. Ook vragen over preventieve maatregelen komen vaak voorbij. Daarom hebben wij een Schadegids voor VvE geschreven. Hierin staat informatie over:

• Stormschade
• Waterschade
• Brandschade
• Inbraakschade
• Schade door achterstallig onderhoud
• Hoe deze schade beperkt of voorkomen kan worden

KLIK HIER voor de schadegids