12. Vloerbedekking

De vloerbedekking van de privé gedeelten dient van een samenstelling te zijn, dat contactgeluiden zoveel mogelijk worden tegengegaan. Met name is het voor wat betreft de vloerafwerking (andere dan die in de badkamer, de toiletruimte en de keuken) niet toegestaan parket of stenen vloeren aan te brengen, tenzij dit geschiedt op zodanige wijze, dat naar het oordeel van het bestuur geen onredelijke hinder kan ontstaan voor de overige eigenaars en/of gebruikers.

Het aanbrengen van harde vloerbedekking in andere ruimten dan de badkamer, de toiletruimte en de keuken is slechts toegestaan indien veerkrachtig materiaal is aangebracht, zodat een isolatie-index voor contactgeluiden (Ico) wordt bereikt, welke aan een minimale waarde voldoet van twaalf decibel.

De isolatie-index (Ico) wordt bepaald volgens “NEN 5077”, “geluidwering in gebouwen”, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut. De vloerconstructie dient als een “zwevende vloer”, dus geheel vrij van de bestaande vloerconstructie te worden uitgevoerd. Een zorgvuldige uitvoering door een erkend bedrijf/deskundige is hierbij een vereiste.

Bovenstaande is opgenomen in het Reglement artikel 17 lid 5, meer voor informatie klik hier.