18. Cameratoezicht

undefined

Ons complex is voorzien van een camerabewakingssysteem. Tijdens de ALV van 21 april 2015 en 1 juni 2015 is een cameraprotocol aangenomen.Op 5 maart 2018 heeft de ALV ingestemd met de 1e wijziging van het protocol.

Dit protocol geeft onder andere een beschrijving van de praktische uitvoering van het cameratoezicht mede met het oog op de bescherming van de privacy van de bewoners en de bezoekers van ons complex.

U kunt het protocol hier downloaden.

Het cameratoezicht is ook gemeld bij het AP (Autoriteit Persoonsgegevens).