19. Gebruik binnentuin

Het is toegestaan om in de binnentuin of op de dakterras (1e verdieping Voorburgstraat zijde) met houtskool te barbecueën (BBQ). Voorwaarde is dat aan het einde van het feest alles is opgeruimd en dat het terrein weer netjes wordt achtergelaten. Ook moet natuurlijk de geluidsoverlast beperkt blijven.

undefined

Op de galerijen en/of de kleine “balkonnetjes” mag niet met open vuur gebarbecued worden. Hier zijn dus alleen maar elektrische BBQ’s toegestaan.

 

De binnentuin en/of het dakterras (1e verdieping Voorburgstraat zijde) zijn plekken waar kinderen kunnen spelen. Voorwaarde hierbij is dat kinderen altijd onder toezicht van een volwassene zijn en dat al het speelgoed (dus ook speelgoed tractoren, fietsen, driewielers) aan het einde van de dag netjes weer mee naar huis wordt genomen.

In het Huishoudelijk Reglement is het volgende opgenomen over het gebruik van de binnentuin en/of dakterras:

Artikel 2.9 (gebruik gemeenschappelijke gedeelten): het is niet toegestaan enige activiteit, zoals feestjes, barbecues, etc te ontplooien in de gemeenschappelijk ruimten, zonder schriftelijk toestemming van de vergadering van eigenaars. De vergadering van eigenaars mandateert het bestuur om namens hen toestemming te geven. Indien de activiteit niet conform het Huishoudelijk Reglement heeft plaatsgevonden is het bestuur gemandateerd om conform het Huishoudelijk Reglement op te treden.