20. Handleiding gebruik speedgate

Hier vindt u de handleiding voor het gebruik van de speedgate.

Storingen, diefstal en verlies
Wanneer de speedgate niet opent, kan het zijn dat de kaartlezer uw pas niet kan lezen.Probeer dan een andere positie, zie ommezijde voor plaatsing van de pas op de voorruit.
Storingen, diefstal of verlies kunt u doorgeven aan de beheerder, Azul Beheer, info@azul-vgm.nl of 010-3038830.