15. Mutatiekosten

Het gaat hierom mutatiekosten die plaatsvinden bij koop c.q. verkoop van de woning/parkeerplaats. Het VvE bestuur is op de hoogte van de mutatiekosten. AZUL Vastgoedmanagement (onze VvE beheerder) heeft het recht om mutatiekosten in rekening te brengen bij mutatie bij individuele leden, zoals het verkopen van het eigendom. Dit is geregeld in het Huishoudelijk Reglement (artikel 10, lid 2) en in de overeenkomst die de VvE heeft met AZUL Vastgoedmanagement. Het gaat om € 151,- (incl. BTW) per VvE. Deze kosten komen niet ten laste van de gehele VvE.

Wat voor werkzaamheden betreft het (korte samenvatting):

  • Mutatie in het systeem (Twinq);
  • Schriftelijk verwelkomen en informeren van nieuwe leden;
  • Administratieve handelingen inzake eigendomsoverdracht.