1. De vergadering van eigenaars / algemene ledenvergadering (ALV)

undefined

De vergadering van eigenaars / ALV is niet alleen de bijeenkomst van eigenaren, maar vooral het hoogste besluitvormende orgaan in de VvE. De vergadering neemt bijna alle besluiten die in een VvE genomen kunnen worden.

Ook komen bijna alle bevoegdheden aan de vergadering van eigenaars toe.

Alleen de bevoegdheden die in de akte van splitsing/reglement expliciet aan andere organen, zoals het bestuur of de kascommissie, zijn toegekend, komen niet aan de vergadering toe.

KLIK HIER VOOR DE ONLINE VERGADERING van 17 juni 2020