2. De voorzitter van de vergadering

De voorzitter van de vergadering is degene die is belast met het in goede banen leiden van de vergadering van eigenaars. Hij geeft leiding aan de vergadering, zorgt ervoor dat mensen het woord krijgen en telt het aantal stemmen dat uitgebracht wordt.

De voorzitter heeft nog een aantal andere belangrijke taken, zoals het uitschrijven (organiseren) van vergaderingen en meetekenen als er uitgaven uit het reservefonds worden gedaan.

De voorzitter van de vergadering kan tegelijkertijd lid van het bestuur zijn, maar dat hoeft niet per definitie zo te zijn.