4. Commissies

De ALV kan besluiten tot het instellen van een of meer commissies. Deze commissies geven slechts advies aan het bestuur of aan de ALV. Zij kunnen niet zelfstandig besluiten nemen en de VvE hieraan binden of de ALV moet hen daartoe machtigen. 

De belangrijkste commissie die de ALV benoemt is de kascommissie. 

De kascommissie controleert de jaarstukken die door het bestuur zijn opgemaakt en brengt aan de vergadering van eigenaars advies uit over het al dan niet goedkeuren van deze stukken.

Daarnaast heeft de VvE de volgende commissies:

  • Technische commissie
  • Schoonmaakcommissie
  • Tuin- en duurzaamheidscommissie