5. Beheerder

De VvE beheerder is een externe partij die enkele taken van het bestuur over kan nemen. Wat de VvE beheerder precies doet is afhankelijk van de beheerovereenkomst.

Volgens de reglementen heeft de ALV de mogelijkheid een VvE beheerder te benoemen. Volgens het reglement voert de VvE beheerder, voor zover overeengekomen, de volgende taken uit voor de vereniging:

  • Incasseren van de inkomsten,
  • Doen van de uitgaven,
  • Bijhouden van de boekhouding.
  • Verstrekken van specificaties aan bestuur of eigenaren.

Op grond van de meeste reglementen heeft de vergadering de mogelijkheid tot het aangaan van overeenkomsten die afwijken van laatste opsomming of hier punten aan toevoegen, zoals technisch beheer.

De VvE heeft een uitgebreide beheerovereenkomst gesloten met AZUL Vastgoedmanagement te Rotterdam. Dit houdt in dat AZUL Vastgoedmanagement de VvE ondersteund op het gebied van financieel, administratief en technisch beheer.